.

Návody a tipy - Kalibrace, odstíny, normy a tolerance pro obklady a dlažby

 • Kalibrace a odstíny („tonalita“) obkladů a dlažeb
  • Každá dlažba nebo obklad je vlivem teploty, tlaku, vlhkosti a dalších vlivů okolního prostředí a „namícháním“ jednotlivých komponentů materiálů vyráběna s různými barevnými a rozměrovými odlišnostmi tzv. „výrobními šaržemi“ od původního vzoru. Jedná se o přirozenou vlastnost materiálu, kterou není možné ovlivnit. Proto je potřeba při objednávání materiálu mít na zřeteli skutečnost, že každá další doobjednávka nezaručuje dodávku stejného odstínu či výrobního rozměru.
  • Pro názornost: Vezmeme jako příklad dlaždici o formátu 33,3×33,3 cm. Tato dlaždice se smrští přibližně o 7 procent. Druhá dlaždice se však smrští ne úplně stejně jako ta první. Proto musí být všechny dlaždice změřeny vysoce sofistikovanými přístroji, které jim přidělí číslo nazývané NOMINÁLNÍ KALIBR. Nejde o skutečný kalibr, ale nominální, a to proto, protože i uvnitř jednoho kalibru, jak je udáno i v mezinárodních normách, existují variace, a to maximálně + – 0,6 mm.
   Měření dlaždic a přidělování kalibrů dovoluje dodávat konečnému spotřebiteli výrobky stejných rozměrů a dává mu podmínky pro perfektní poklad. Výrobky se dělí do 8 nominálních kalibrů. V tabulce najdete tolerance, které respektuje uvnitř každého kalibru.
  • Orientační tabulka DLAŽBY O FORMÁTU 33,3 cm x33,3 cm

    ČÍSLO KAL.   NOMINÁLNÍ KAL.   MINIMÁLNÍ ROZMĚR   MAXIMÁLNÍ ROZMĚR 
    1  328,9  328,35  329,45
    0  330  329,45  330,55
    4  331,1  330,55  331,65
    5  332,2  331,65  332,75
    6  333,3  332,75  333,85
    7  334,4  333,85  334,95
    8  335,5  334,95  336,05
    9  336,6  336,05  337,15

   (*) skutečný formát 33,3×33,3
   Pozor: Dlažby by mohly být i ve více nebo naopak méně kalibrech, což je v souladu s normou. Jednotlivé značení kalibrů se může u jednotlivých výrobců lišit
  • Při kombinaci několika typů obkladů, dekorů a listel je nutno provést před položením složení navržené kombinace „na sucho“. Různé kalibrační rozměry přitom nejsou na závadu. Povinnost rozvrhnout si obklady před položením, jsou uloženy přímo normou ČSN 733450 v kap. III. Odst. 46.
  • Tzv. kalibrované obklady a dlažby jsou sice upraveny tak, že je možné je položit na minimální spáru, avšak při kombinaci různých typů výrobků (jako například tmavě béžové dlažby se světle béžovou) je i tak nutné upravit spáru podle seřízení stroje, který obklad (dlažbu) kalibroval. Stroje se totiž před každým výrobním cyklem opětovně seřizují na výrobní rozměr a jejich tolerance nezaručí zcela přesně stejné rozměry všech druhů dlažeb.
  • Dlažby slinuté leštěné (levigato) jsou kalibrované vždy. Pokud se kombinují např. se stejnou dlažbou v matu je tuto možné dodatečně kalibrovat za příplatek. Tento je cca 500 – 1.500,- Kč/m2 bez DPH dle kalibrovaného množství.
  • Jednou z novinek jsou tzv. monokalibrované dlažby a obklady. V katalogu lze najít tzv. „Monocalibro“ nebo „Rettificato Monocalibro“. V prvním případě se jedná o běžný obklad nebo dlažbu vyrobenou v jednom jediném kalibru v rámci odpovídajících tolerancí. Tento materiál se pokládá s běžnou šíří spáry. V druhém případě jde o stejný výrobek, který je ještě navíc ořezaný pro pokládání do minimální spáry.
 • Normy a tolerance pro obklady a dlažby
  • Pro Českou republiku jsou závazné normy EN a DIN. V běžné praxi se nejčastěji setkáme s normami pro stanovení geometrických vlastností a jakosti povrchu. Tyto stanovují jednotlivé části normy ČSN EN 10545 (nahrazuje normy EN98 a další).
  • Podstatné pro běžnou praxi z této normy je fakt, že dlažby a obklady se při výrobě kroutí a prohýbají. Normou povolený průhyb je ± 0,5%. Délková tolerance je ± 0,6% z celkové délky výrobku. V rovnoběžnosti je povolená odchylka ± 0,6%. V tloušťce pak povolená odchylka činní ± 5%
  • Na veškeré speciální kusy (tj. schodovky, lemovky, listely, dekory apod.) NENÍ stanovena žádná norma. Proto název speciální kusy.