.

Návody a tipy - Otěruvzdornost, tvrdost, mrazuvzdornost a protiskluznost dlažeb

 • Otěruvzdornost a tvrdost dlažby
  • Otěruvzdornost se stanovuje pouze u glazovaných obkladů a dlažeb. Dnes podle platných norem se otěruvzdornost uvádět nemusí. Výrobce by měl v katalogu svých výrobků uvést možný způsob užití výrobku. Většina výrobců však stále uvádí otěruvzdornost dle PEI. Všechny normy jsou dnes pouze doporučující.
  • Otěruvzdornost se dělí stupnicí od PEI I do PEI V následovně:
   • PEI I – (do 150 ot.)nízká odolnost, většinou se v katalogu vůbec neudává, platí pouze pro obkladový materiál
   • PEI II – (do 750 ot.)též se málokdy udává v katalogu pro svou nízkou odolnost. Vykazují se jí obklady tzv. univerzální, které je možné v koupelně (a pouze tam) použít též jako obklad podlahy. Pomůckou může být, že takto se dají použít obklady s vícevrstvou glazurou.
   • PEI III – (750 – 2100 ot.) výrobek pouze pro interiéry obývacích pokojů, chodeb apod. Není vhodný do kuchyní, zádveří a vstupní haly
   • PEI IV – (2100 – 12000 ot.) dlažby pro vyšší zátěž, Je možné je použít kdekoliv v interiéru a pokud je dlažba deklarovaná též jako mrazuvzdorná je možné ji použít též na terasy přístupové chodníky apod.
   • PEI V – (přes 12 000 ot.) dlažby, které snesou nejvyšší zátěž pro restaurace, chodby hotelů apod.
   • Pro provozy obchodů typu markety a technické provozy je vždy lépe použít neglazované (slinuté ) dlažby.
  • Tvrdost dlažeb se vyjadřuje běžnou stupnicí tvrdosti (MOSH) od 1 (mastek) do 10 (diamant). Kvalitní dlažby vykazují tvrdost od 6 do 9.
 • Mrazuvzdornost dlažeb
  • Dlažby a obklady se dělí dále podle nasákavosti materiálů a to na materiály s nasákavostí od méně než 1,5% (slinuté dlažby) do nasákavosti do 24% (pórovinové obklady)
  • Dlažbu je možno považovat za mrazuvzdornou je-li její nasákavost menší 3%. Toto kritérium splňují vždy dlažby slinuté. U ostatních dlažeb je nutno sledovat údaje v tabulkách v katalogu zboží.
  • Pro orientaci uvádíme tabulku skupin nasákavostí:

    SKUPINA   NASÁKAVOST 
    BIa  menší nebo rovna 0,5% 
    BI  od 0,5% do 3% 
    BIIa  od 3% do 6% 
    BIIb  od 6% do 10% 
    BIII  vyšší než 10% 
 • Protiskluznost dlažeb
  • Zkouška na protiskluznost se dle normy DIN 51130 provádí tak, že na položenou testovanou dlažbu se postaví osoba v běžné obuvi. Podložka, na které je dlažba položena, se pomalu naklání a měří se okamžik, kdy nastane skluz. Stupeň protiskluznosti se označuje písmenem R.
  • TABULKA STUPNĚ SKLUZU

    STUPEŇ NÁKLONU   STUPEŇ PROTISKLUZNOSTI   PŘÍKLAD URČENÍ 
    Min. 3° max. 10°   R 09   byty, banky, nemocnice, laboratoře, ordinace, masážní místnosti 
    Min. 10° max. 18°   R 10   toalety, umývárny, sklady
    Min. 19° max. 26°   R 11   automyčky, autoopravny, letištní haly, kuchyně
    Min. 27° max. 34°  R 12   mlékárny, mrazírny
    Min. nad 35°  R 13  rafinerie tuků, jatka