.

Návody a tipy - Postup lepení, spárování a impregnace mozaiky

  • Postup lepení

Lepilo (v každém případě flexibilní) je nutno připravit striktně podle návodu výrobce. Při lepení nanášíme lepidlo na tzv. lože, zubovou stěrkou po celé ploše podkladu. Zvláště se vyvarujeme postupu nanášení a roztírání lože pouze na určitá místa a lepení dlažby či obkladu na tzv. buchty. Mozaiku lehce položíme a poté mírným poklepem gumové paličky nebo vyvinutím tlaku dotlačíme na úroveň okolní dlažby. Přesnou rovinu stále kontrolujeme přesně kalibrovanou vodováhou. Přebytečné vytlačené lepidlo okamžitě setřeme. Mozaiku je nutné pokládat se zachováním stejné šířky spár. Po pokládce se mozaika omyje a nechá se vyzrát po dobu, která je uvedena v instrukcích výrobce lepidla.

  • Spárování

Při výběru doporučených spárovacích hmot platí stejná pravidla jako při výběru lepidel s tím, že musí být opět flexibilní a hrubozrnná. Dále je zapotřebí zvolit vhodnou barvu. Před spárováním by měl být kámen navlhčen, nebo naimpregnován. Impregnace ale nesmí v žádném případě zatéct do spár. Odstranění zbytků spárovacích hmot z obkladu či dlažby bude poté snadnější. Vždy postupujeme podle návodu výrobce. Spárovací hmota se natahuje diagonálně a po celé ploše dlažby, poté se vymývá, aby se zabránilo vydrolování. Po uplynutí doby uvedené v návodu výrobce se dlažba či obklad omyje a vyčistí.

  • Impregnace mozaiky

Každý kámen je vhodné naimpregnovat, někdy i několikrát, ale vždy pouze podle pokynů výrobce impregnace. Výběr impregnačního roztoku ovlivňuje hlavně druh a umístění kamene a účel, za kterým je kámen impregnován. Po zatuhnutí spárovacích hmot a důkladném vyčištění kamenných obkladů a dlažeb se impregnace provádí na celý povrch kamene včetně spár vhodným štětcem nebo válečkem. Některé typy impregnace způsobují ztmavnutí kamene a vytažení jeho barev, stále mokrý efekt, jiné barvu kamene nemění, některé jsou vhodné do prostředí, kde kamenné obklady a dlažby přichází do styku s potravinami, jiné do míst jako jsou koupelny nebo bazény, další chrání kámen ve velmi těžkých provozech a při extrémním namáhání nebo proti graffiti. Všeobecně však všechny zabraňují vniknutí vlhkosti a nečistot. Proto výběru vhodné impregnace věnujeme maximální pozornost. Neměli bychom také zapomenout na fakt, že impregnaci obkladů a dlažeb je po určité době třeba obnovit.