.

Návody a tipy - Požadované vlastnosti, příprava a ošetření podkladu plochy pokládky

  • Požadované vlastnosti podkladu plochy pokládky

Podklad musí být bez zbytků nečistot, suchý, rovný, pevný a nosný. Nelepte kamenné obklady a dlažby na nevyhovující podklad, vyhnete se tím spoustě následných problémů. Pokud podklad nesplňuje požadavek téměř absolutní roviny, vyrovnává se samonivelační stěrkou. Ta se rozlévá ve stavu připraveném podle návodu výrobce po celé ploše pokládky (případně je možné rozdělit větší plochu na menší celky) za použití nejlépe ježka, což je váleček s bodlinami. Zbytky starých podlahových hmot a lepidel musí být odstraněny, zameteny nebo popřípadě vysáty. Jestliže máme zabudované podlahové vytápění, před lepením obkladů a dlažeb by měl být podklad dostatečně vyzrálý.

  • Příprava a ošetření podkladu

Doporučujeme na podklad připravený podle bodu 1. použít vždy penetraci. Je nutné vzít do úvahy jestli je podklad savý nebo nesavý a podle této skutečnosti zvolit vhodný podkladní nátěr. Penetraci rozředíme a rovnoměrně nanášíme např. štětcem nebo válečkem. Poté necháme zaschnout. Vždy postupujeme přesně podle pokynů výrobce.